Razpis za strokovnega sodelavca – trenerja namiznoteniških igralk in igralcev

Namiznoteniška zveza Slovenije objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KANDIDATOV ZA SOFINANCIRANJE PLAČ STROKOVNIH IZOBRAŽENIH DELAVCEV V PROGRAMIH NACIONALNO PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL za obdobje 2024 -2028.

Predmet razpisa je delovno mesto na NTZS – naziv Strokovni sodelavec – trener namiznoteniških igralk in igralcev – in s tem zaposlitev in delovanje v nacionalni panožni športni šoli.

Rok za oddajo popolne kandidature, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa, je do vključno 12. 3. 2024.

Kandidat mora kandidaturo predložiti osebno v tajništvu NTZS ali poslati priporočeno po pošti na naslov NTZS. Kandidatura mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ«. V primeru pošiljanja kandidature po pošti se za pravočasno šteje kandidatura, ki je bila oddana na pošti do vključno 12. 3. 2024. Veljavne bodo tudi kandidature, ki bodo poslane do istega datuma in ure na e-naslov: info@ntzs.si. V tem primeru morajo biti priloge ustrezno poimenovane (Program dela, Potrdilo o …) v PDF ali drugi ustrezni obliki, ki se ne dajo urejati.

Odpiranje kandidatur bo potekalo dne 14. 3. 2024, v prostorih NTZS.

Objavljen je razpis za sofinanciranje plač strokovnih delavcev v nacionalnih panožnih športnih šolah.

NTZS

2024 – STROKOVNI SODELAVEC

NTZS Pravilnik-NPSS 2024 za IO-1

RAZPIS NTZS 4.3.2024

NTZS merila PŠŠ 2020-24 (2)

 

Delite prispevek
Natisni
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta
Logo NTZSNa vrh