Razpis usposabljanja za naziv Športno treniranje, namizni tenis, 1. stopnja

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Namiznoteniška zveza Slovenije, objavljata razpis usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, namizni tenis.

Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Več o razpisu na spodnji povezavi:

Razpis usposabljanja za naziv Športno treniranje, namizni tenis, 1. stopnja

 

Delite prispevek
Natisni
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta
Logo NTZSNa vrh